வீடியோ கேம்களின் வரலாறு

வீடியோ கேம்களின் வரலாறு வீடியோ கேம்களின் வரலாறு 1950 களின் முற்பகுதியில், கல்வி கணினி விஞ்ஞானிகள் தங்கள் ஆராய்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக அல்லது வேடிக்கைக்காக எளிய விளையாட்டுகளையும்

Read more

விமான சிமுலேட்டர்

விமான சிமுலேட்டர் விமான சிமுலேட்டர் என்பது விமானம் விமானம் மற்றும் அது பறக்கும் சூழலை, பைலட் பயிற்சி, வடிவமைப்பு அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காக செயற்கையாக மீண்டும் உருவாக்கும்

Read more